Possibilities and specificities of third generation biodiesel and bioethanol production in Nordic conditions

Lara Podkuiko, doktorant, (juh) Timo Kikas; Inga Lips, Possibilities and specificities of third generation biodiesel and bioethanol production in Nordic conditions (Kolmanda põlvkonna biodiisli ja bioetanooli tootmise võimalused ja iseärasused põhjamaistes tingimustes), Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond.
Lara Podkuiko
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2013
Inglise
Possibilities and specificities of third generation biodiesel and bioethanol production in Nordic conditions
Kolmanda põlvkonna biodiisli ja bioetanooli tootmise võimalused ja iseärasused põhjamaistes tingimustes
Possibilities and specificities of third generation biodiesel and bioethanol production in Nordic conditions
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudP330 Bioenergeetika
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia