Eesti üldhariduskoolide õpetajaid mõjutavad tegurid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisel

Celia Hirmo, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Margus Pedaste, Eesti üldhariduskoolide õpetajaid mõjutavad tegurid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisel, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, Loodusteaduste didaktika lektoraat.
Celia Hirmo
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2005
Eesti üldhariduskoolide õpetajaid mõjutavad tegurid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisel