Valglinnastumise protsessist tulenevad vajadused ja võimalused kohalike omavalitsusüksuste koostööks Tallinna linnaregioonis

Marianne Elisabeth Agu, magistrikraad, 2007, (juh) Sulev Mäeltsemees, Valglinnastumise protsessist tulenevad vajadused ja võimalused kohalike omavalitsusüksuste koostööks Tallinna linnaregioonis, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2007
Eesti
Valglinnastumise protsessist tulenevad vajadused ja võimalused kohalike omavalitsusüksuste koostööks Tallinna linnaregioonis