Modifitseeritud splain-kollokatsioonimeetod teist liiki Volterra integraalvõrrandi lahendamiseks

Marek Kolk, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Arvet Pedas, Modifitseeritud splain-kollokatsioonimeetod teist liiki Volterra integraalvõrrandi lahendamiseks, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
Marek Kolk
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2004
Modifitseeritud splain-kollokatsioonimeetod teist liiki Volterra integraalvõrrandi lahendamiseks
Modified spline-collocation method for the Volterra integral equation of the second kind