Mitmetastmeline testide generaator lõplike automaatide jaoks, 1994.

Marina Brik, magistrikraad (teaduskraad), 1994, (juh) Raimund Ubar, Mitmetastmeline testide generaator lõplike automaatide jaoks, 1994., Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond.
Marina Brik
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
7.07.1992
1994
Mitmetastmeline testide generaator lõplike automaatide jaoks, 1994.
Test Synthesis for Finite State Machines