Eesti rahvusvahelist keskkonnaalast koostööd määravad tegurid 1990ndatel aastatel

Andres Kratovitš, doktorikraad, 2003, (juh) Jaan-Mati Punning, Eesti rahvusvahelist keskkonnaalast koostööd määravad tegurid 1990ndatel aastatel, Tallinna Ülikool.
Andres Kratovitš
doktorikraad
Kaitstud
Ei
9.01.1999
2003
Eesti
Eesti rahvusvahelist keskkonnaalast koostööd määravad tegurid 1990ndatel aastatel
J 6. Driving forces of the formation of Estonia`s international environmental cooperation in the 1990-s.