Zooplanktoni toitumine ja selle mõju madalate ja eutroofsete järvede Kaiavere ja Võrtsjärve ökosüsteemile

Helen Agasild, magistrikraad (teaduskraad), 2002, (juh) Tiina Nõges, Zooplanktoni toitumine ja selle mõju madalate ja eutroofsete järvede Kaiavere ja Võrtsjärve ökosüsteemile, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Helen Agasild
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2002
Eesti
Zooplanktoni toitumine ja selle mõju madalate ja eutroofsete järvede Kaiavere ja Võrtsjärve ökosüsteemile
Zooplankton grazing and its impact in the ecosystems of two shallow eutrophic lakes Kaiavere and Võrtsjärv
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond