ENSV põllumajanduseliit 21. sajandi alguses: mälu-uurimuslik perspektiiv

Kristi Grünberg, doktorant, (juh) Ene Kõresaar, ENSV põllumajanduseliit 21. sajandi alguses: mälu-uurimuslik perspektiiv, Tartu Ülikool.
Kristi Grünberg
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2007
Eesti
ENSV põllumajanduseliit 21. sajandi alguses: mälu-uurimuslik perspektiiv