Elektrilise bioimpedantsi mõõtmise ja analüüsi meetodite ja vahendite täiustamine.

Peeter Sillakivi, doktorant, (juh) Toomas Parve; Ants Ronk, Elektrilise bioimpedantsi mõõtmise ja analüüsi meetodite ja vahendite täiustamine., Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut.
Peeter Sillakivi
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
21.08.2006
Elektrilise bioimpedantsi mõõtmise ja analüüsi meetodite ja vahendite täiustamine.
Improvement of methods and means for measurement and analysis of electrical bioimpedance.