Töö ja pereelu ühendamise probleemid Eesti naispolitseiametnikel

Katre Ulmas, magistrikraad, 2006, (juh) Aigi Karakaya, Töö ja pereelu ühendamise probleemid Eesti naispolitseiametnikel, Tallinna Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2003
2006
Töö ja pereelu ühendamise probleemid Eesti naispolitseiametnikel
Problems in combining work and family life among Estonian female police officers