Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur kja kujunemine

Nele Katvel, magistrikraad, 2008, (juh) Urmas Sutrop, Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur kja kujunemine, Tallinna Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2005
2008
Eesti
Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur kja kujunemine
Basic colour terms of the Võru dialect of the Estonian language. Basic terms, their structure and development