Kirjastustegevus 1990ndate aastate Eestis : arvandmed ja arengusuunad

Silvi Metsar, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Aile Möldre, Kirjastustegevus 1990ndate aastate Eestis : arvandmed ja arengusuunad, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond.
Silvi Metsar
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2000
Kirjastustegevus 1990ndate aastate Eestis : arvandmed ja arengusuunad
Publishing in Estonia in the 1990s : figures and tendences