Alaealised õigusrikkujad ja nende mõjutamise võimalusi Puaitu Erikoolis

Reelika Niklas, magistrikraad, 2008, (juh) Taimi Tulva, Alaealised õigusrikkujad ja nende mõjutamise võimalusi Puaitu Erikoolis, Tallinna Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
2008
Eesti
Alaealised õigusrikkujad ja nende mõjutamise võimalusi Puaitu Erikoolis