Elektropihustusionisatsiooni efektiivsuse uurimine

Merit Oss, doktorant, (juh) Koit Herodes; Ivo Leito, Elektropihustusionisatsiooni efektiivsuse uurimine, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut.
Merit Oss
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2008
Eesti
Elektropihustusionisatsiooni efektiivsuse uurimine
Elektropihustusionisatsiooni efektiivsuse uurimine
Studies on ionization efficiency of electrospray ionization source