Kohaliku omavalitsuse eelarve tulubaasi modelleerimine Tartu linna näitel

Andres Tõnissoo, magistrikraad (teaduskraad), 2011, (juh) Reet Põldaru; Jüri Roots, Kohaliku omavalitsuse eelarve tulubaasi modelleerimine Tartu linna näitel, Eesti Maaülikool.
Andres Tõnissoo
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2011
Eesti
Kohaliku omavalitsuse eelarve tulubaasi modelleerimine Tartu linna näitel
Kohaliku omavalitsuse eelarve tulubaasi modelleerimine Tartu linna näitel
MODELLING THE REVENUES OF LOCAL GOVERNMENT IN THE EXAMPLE OF TARTU CITY