Combining linguistic and statistical methods for the extraction of Estonian particle verbs

-, doktorant, (juh) Kristel Uiboaed, Combining linguistic and statistical methods for the extraction of Estonian particle verbs, .
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2014
Eesti
Combining linguistic and statistical methods for the extraction of Estonian particle verbs
Lingvistiliste ja statistiliste meetodite kombineerimine eesti keele ühendverbide automaatsel tuvastamisel
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus