Keele variatiivsus ja mine-tuletus allkeelte süntaktilise keerukuse tegurina

Krista Kerge, doktorikraad, 2003, (juh) Haldur Õim, Keele variatiivsus ja mine-tuletus allkeelte süntaktilise keerukuse tegurina, Tallinna Ülikool.
Krista Kerge
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.01.2003
2003
Keele variatiivsus ja mine-tuletus allkeelte süntaktilise keerukuse tegurina
Linguistic varieties: Regular nominalization as a parameter of the complicacy of syntax in different fields of the language use