Kutseõppe võimalused koolikohustusliku ea ületanud põhihariduseta noorte toimetuleku toetamisel

Raina Pihelgas, magistrikraad, 2007, (juh) Margo Kikas, Kutseõppe võimalused koolikohustusliku ea ületanud põhihariduseta noorte toimetuleku toetamisel, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsiaaltöö osakond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2005
2007
Eesti
Kutseõppe võimalused koolikohustusliku ea ületanud põhihariduseta noorte toimetuleku toetamisel