Koolist väljalangemine ja selle vältimise võimalused erikooli õpilaste hinnangul

Helen Toming, magistrikraad, 2011, (juh) Kristi Kõiv; Tiiu Kadajas, Koolist väljalangemine ja selle vältimise võimalused erikooli õpilaste hinnangul, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond.
Helen Toming
magistrikraad
Kaitstud
Ei
31.08.2009
1.06.2011
2011
Eesti
Koolist väljalangemine ja selle vältimise võimalused erikooli õpilaste hinnangul
Special school students` attitudes towards factors and ways of prevention of dropping out of school