Professionalism of preschool teachers in European context

Tiina Peterson, doktorant, (juh) Marika Veisson, Professionalism of preschool teachers in European context (Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis), Tallinna Ülikool.
Tiina Peterson
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
2.02.2010
Inglise
Professionalism of preschool teachers in European context
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis
Professionalism of preschool teachers in European context