Eesti vaksiklaste (Lepidoptera, Geometridae) fauna ja selle ökoloogilis-zoogeograafiline iseloomustus

Jaan Viidalepp, doktorikraad, 1971, (juh) Harald Haberman, Eesti vaksiklaste (Lepidoptera, Geometridae) fauna ja selle ökoloogilis-zoogeograafiline iseloomustus, Tartu, Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut.
  • Harald Haberman
Jaan Viidalepp
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1971
Eesti
Eesti vaksiklaste (Lepidoptera, Geometridae) fauna ja selle ökoloogilis-zoogeograafiline iseloomustus
Fauna of Estonian Geometridae and its ecological and zoogeographical analysis
Tartu, Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut