Дидактические игры на внеаудиторных уроках русского языка как иностранного

Katarina Tširkina, magistrikraad, 2008, (juh) Svetlana Jevstratova, Дидактические игры на внеаудиторных уроках русского языка как иностранного (Didaktilised mängud vene keele võõrkeelena õuesõppe tundides), Tartu Ülikool.
Katarina Tširkina
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
15.12.2008
2008
Vene
Дидактические игры на внеаудиторных уроках русского языка как иностранного
Didaktilised mängud vene keele võõrkeelena õuesõppe tundides
Didactic Games Outside the Classroom on the Lessons of Russian as a Foreign Language