Formaalsete aksiomaatiliste teooriate tõestuste redaktor

Mart Anton, magistrikraad, 2003, (juh) Rein Prank, Formaalsete aksiomaatiliste teooriate tõestuste redaktor, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Teoreetilise informaatika õppetool.
Mart Anton
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2001
2003
Formaalsete aksiomaatiliste teooriate tõestuste redaktor
Proof editor for formal axiomatic theories