Meloodia varieerimine Cyrillus Kreegi 1921. aastal salvestatud rahvakoraalides

Helen Kõmmus, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Jaan Ross, Meloodia varieerimine Cyrillus Kreegi 1921. aastal salvestatud rahvakoraalides, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kirjanduse ja rahvaluule osakond.
Helen Kõmmus
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2006
Meloodia varieerimine Cyrillus Kreegi 1921. aastal salvestatud rahvakoraalides
Variations in folk hymn melodies collected by Cyrillus Kreek in 1921