Kaevandamise sotsiaalsed mõjud põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna näitel Ida-Virumaal

Vesta Kõpp, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Ingo Valgma, Kaevandamise sotsiaalsed mõjud põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna näitel Ida-Virumaal, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut.
Vesta Kõpp
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Kaevandamise sotsiaalsed mõjud põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna näitel Ida-Virumaal
Social impact of mining