Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses

Kirsi Laanesoo, doktorikraad, 2018, (juh) Andriela Rääbis; Tiit Hennoste; Helle Metslang, Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Kirsi Laanesoo
doktorikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2010
26.12.2018
2018
Eesti
Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses
Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses
Multifunctional interrogatives in Estonian everyday interaction
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus