Biphasic pKa values and their applications

Andre Leesment, doktorant, (juh) Ivo Leito, Biphasic pKa values and their applications (Kahefaasilised pKa väärtused ja nende rakendused), Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
Andre Leesment
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
3.09.2018
Inglise
Biphasic pKa values and their applications
Kahefaasilised pKa väärtused ja nende rakendused
Biphasic pKa values and their applications
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP400 Füüsikaline keemia