Useful opportunities for the combination of management systems and microgeneration technologies of the next generation and impact for the distribution network of Estonia. Integration of the platform of the microgeneration technologies in the Estonian distribution network company Elektrilevi OÜ

Elina Rebecka Rikkas, doktorant, (juh) Juhan Valtin, Useful opportunities for the combination of management systems and microgeneration technologies of the next generation and impact for the distribution network of Estonia. Integration of the platform of the microgeneration technologies in the Estonian distribution network company Elektrilevi OÜ (Järgmise põlvkonna juhtimissüsteemide ja mikrotootmise tehnoloogiate kasulikud kombineerimise võimalused ja nende mõju Eesti jaotusvõrgule. Mikrotootmise tehnoloogiate integreerimise platvormi juurutamine Eesti jaotusvõrgu ettevõttes Elektrilevi OÜ), Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.
Elina Rebecka Rikkas
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
17.07.2015
Inglise
Useful opportunities for the combination of management systems and microgeneration technologies of the next generation and impact for the distribution network of Estonia. Integration of the platform of the microgeneration technologies in the Estonian distribution network company Elektrilevi OÜ
Järgmise põlvkonna juhtimissüsteemide ja mikrotootmise tehnoloogiate kasulikud kombineerimise võimalused ja nende mõju Eesti jaotusvõrgule. Mikrotootmise tehnoloogiate integreerimise platvormi juurutamine Eesti jaotusvõrgu ettevõttes Elektrilevi OÜ
Useful opportunities for the combination of management systems and microgeneration technologies of the next generation and impact for the distribution network of Estonia. Integration of the platform of the microgeneration technologies in the Estonian distribution network company Elektrilevi OÜ
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT140 Energeetika
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika