The Transformation of the Internet Usage Practices in Estonia

Pille Runnel, doktorikraad, 2009, (juh) Peeter Vihalemm; Veronika Kalmus; Pille Pruulmann-Vengerfeldt, The Transformation of the Internet Usage Practices in Estonia (Interneti kasutamise praktikate areng Eestis), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut.
Pille Runnel
doktorikraad
Kaitstud
Jah
3.09.2001
24.11.2006
2009
Inglise
The Transformation of the Internet Usage Practices in Estonia
Interneti kasutamise praktikate areng Eestis
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut