Olmevee tarbimine kortermajades

Anna Nikulnikova, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Toomas Tamm; Karl Mägi, Olmevee tarbimine kortermajades, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, veemajanduse osakond.
Anna Nikulnikova
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
6.03.2008
2008
Eesti
Olmevee tarbimine kortermajades
Domestic water consumption in appartment buildings