Demokraatia kvaliteet ja ülekandumisefekt: Kesk- ja Ida-Euroopa näide

Reelika Väljaru, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Jüri Ruus; Vello Andres Pettai, Demokraatia kvaliteet ja ülekandumisefekt: Kesk- ja Ida-Euroopa näide, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut, Võrdleva poliitika õppetool.
Reelika Väljaru
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
9.01.2003
31.12.2004
2006
Eesti
Demokraatia kvaliteet ja ülekandumisefekt: Kesk- ja Ida-Euroopa näide
The Quality and Transmission effect of democracy.The Case of Ten East-Central European states