Semantik und (Morpho-)syntax der Emotionsverben im Deutschen und im Estnischen

Anni Rääts, doktorikraad, 2011, (juh) Ene Vainik; Anne Arold, Semantik und (Morpho-)syntax der Emotionsverben im Deutschen und im Estnischen (Saksa ja eesti emotsiooniverbide semantika ja (morfo)süntaks), Tartu Ülikool.
Anni Rääts
doktorikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2004
30.08.2011
2011
Saksa
Semantik und (Morpho-)syntax der Emotionsverben im Deutschen und im Estnischen
Saksa ja eesti emotsiooniverbide semantika ja (morfo)süntaks
Semantics and (Morpho)syntax of the German and Estonian Verbs of Emotion
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH380 Võrdlev keeleteadus
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH530 Saksa keel ja kirjandus