Evaluation of atmospheric composition simulations via comparison with remote-sensing and and in-situ observations

Marje Prank, magistrikraad, 2008, (juh) Marko Kaasik; Mikhail Sofiev, Evaluation of atmospheric composition simulations via comparison with remote-sensing and and in-situ observations (Atmosfääri koostise mudelarvutuste testimine võrdluses kaugseire ja in-situ mõõtmistega), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
Marje Prank
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
2008
Inglise
Evaluation of atmospheric composition simulations via comparison with remote-sensing and and in-situ observations
Atmosfääri koostise mudelarvutuste testimine võrdluses kaugseire ja in-situ mõõtmistega