Aerofotopõhine biotoopide kaardistamise meetod ja selle rakendamine looduskaitselistes planeeringutes

Anneli Palo, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Ülo Mander, Aerofotopõhine biotoopide kaardistamise meetod ja selle rakendamine looduskaitselistes planeeringutes, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Anneli Palo
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
28.08.1995
1999
Aerofotopõhine biotoopide kaardistamise meetod ja selle rakendamine looduskaitselistes planeeringutes
A Method for Biotope Mapping by Aerial Photos; its Application in Conservation-Related Plannings