Attribudi lagundamine süvaoksüdatsiooni protsessidega

Pille Alder, magistrikraad, 2010, (juh) Marina Trapido; Niina Dulova, Attribudi lagundamine süvaoksüdatsiooni protsessidega, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool.
Pille Alder
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
13.12.2010
2010
Eesti
Attribudi lagundamine süvaoksüdatsiooni protsessidega
Degradation of Attribut by Advanced Oxidation Processes