Kaevandamise mõju veerežiimile

Karin Robam, magistrikraad, 2009, (juh) Ingo Valgma, Kaevandamise mõju veerežiimile, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut.
Karin Robam
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2007
2009
Eesti
Kaevandamise mõju veerežiimile
Kaevandamise mõju veerežiimile Kunda piirkonnas
Mining influence to the waterregime in Kunda Region