Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse sõnavara ning „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ märksõnaloendi võrdlus

Riin Kirt, magistrikraad, 2013, (juh) Kadri Muischnek, Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse sõnavara ning „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ märksõnaloendi võrdlus, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Riin Kirt
magistrikraad
Kaitstud
Ei
31.08.2009
18.06.2013
2013
Eesti
Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse sõnavara ning „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ märksõnaloendi võrdlus
Word frequency lists based on the "Balanced Corpus of Estonian" and selective comparison of corpora frequency lists with keywords from the „Explanatory Dictionary of Estonian“
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus