Silmaga kivikirved Eesti arheoloogilises materjalis. Juhuleidude tõlgendusvõimalusi.

Kristiina Johanson, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Aivar Kriiska, Silmaga kivikirved Eesti arheoloogilises materjalis. Juhuleidude tõlgendusvõimalusi., Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Arheoloogia õppetool, Arheoloogia õppetool.
Kristiina Johanson
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2006
Silmaga kivikirved Eesti arheoloogilises materjalis. Juhuleidude tõlgendusvõimalusi.
Stone Shaft-hole Axes in Estonian Archaeological Material. Possible Interpretations of Stray Finds.