Karbonaatsete kivimite füüsikalis-keemilised tekkeprotsessid ja sekundaarsed muutused

Jaanika Paulberg, doktorant, (juh) Jüri Nemliher, Karbonaatsete kivimite füüsikalis-keemilised tekkeprotsessid ja sekundaarsed muutused, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
Jaanika Paulberg
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
21.08.2006
Inglise
Karbonaatsete kivimite füüsikalis-keemilised tekkeprotsessid ja sekundaarsed muutused