Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal

Anu Leppiman, magistrikraad (teaduskraad), 1996, (juh) Taimi Tulva; Soili Keskinen (konsultant), Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsiaaltöö osakond.
Anu Leppiman
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.1994
1996
Eesti
Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal
Transformation of the gender in preschool age on the backround the Estonian and Finnish comparing data