Õpetaja 6-7-aastaste tõrjutute ja liidrite sotsialiseerijana laste sooerinevustest lähtuvalt

Kristi Vinter-Nemvalts, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Kristina Nugin, Õpetaja 6-7-aastaste tõrjutute ja liidrite sotsialiseerijana laste sooerinevustest lähtuvalt, Tallinna Ülikool.
Kristi Vinter-Nemvalts
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2006
Eesti
Õpetaja 6-7-aastaste tõrjutute ja liidrite sotsialiseerijana laste sooerinevustest lähtuvalt
The teacher as a socialiser of peer-rejected and leading 6-7-year olds on the basis of gender differences