The use of tenses in the translations of the official documents

Julia Jasnova, magistrikraad, 2007, (juh) Suliko Liiv, The use of tenses in the translations of the official documents (Ajavormide kasutamine ametlike dokumentide tõlgetes), Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2005
21.06.2007
2007
Inglise
The use of tenses in the translations of the official documents
Ajavormide kasutamine ametlike dokumentide tõlgetes