Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus

Taive Särg, doktorikraad, 2005, (juh) Jaan Ross, Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kirjanduse ja rahvaluule osakond.
Taive Särg
doktorikraad
Kaitstud
Ei
31.08.1998
2005
Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus
Estonian Prosody and Words/Music Relationships in Estonian Old Folk Songs