Eutrofeerumise mõju põhjaloomastiku kooslustele Eesti rannikumeres

Velda Lauringson, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Toomas Saat; Jonne Kotta, Eutrofeerumise mõju põhjaloomastiku kooslustele Eesti rannikumeres, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut.
Velda Lauringson
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2005
Eesti
Eutrofeerumise mõju põhjaloomastiku kooslustele Eesti rannikumeres
The Impact of Eutrophication on Zoobenthos Communities in the Coastal Sea of Estonia