Mobilitas Pluss 2017. aasta taotlusvooru infopäevad


11.01.2017       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur (ETAg) kutsub välismaal tegutsevate teadlaste ja teadustöötajate Eestisse toomisest huvitatud teadusasutuste, ettevõtete ja kõrgkoolide esindajaid Mobilitas Pluss programmi infopäevadele Tartus ja Tallinnas.

Tartus toimub infopäev 23.01.2017 kell 13.00-15.00 Domus Dorpatensise seminariruumis (Raekoja plats 1). Palume infopäevale registreeruda hiljemalt 19. jaanuariks.

Tallinnas toimub infopäev 25.01.2017 kell 13.00-15.00 Õpetajate Maja Magistri saalis (Raekoja plats 14). Palume infopäevale registreeruda hiljemalt 23. jaanuariks.

Mobilitas Pluss 2017. aasta taotlusvoor toimub 01.02-03.03.2017.  Programm pakub toetust järeldoktorantide, välismaal tegutsevate ja järeldoktorantuuri läbinud teadlaste ning tippteadlaste Eestisse toomiseks.

 

Mobilitas Pluss programmi toetused

 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus on mõeldud teadlasele, kelle doktorikraadi kaitsmisest välisülikoolis pole taotluse esitamise päevaks möödunud rohkem kui viis aastat.

Järeldoktoriprojekti kestus võib olla 12-24 kuud.

Toetus eraldatakse teadusasutusele või ettevõttele, kus järeldoktoriprojekt läbi viiakse. Asutuse omaosalus on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

 

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus on mõeldud vähemalt kaks viimast aastat välismaal töötanud teadlaste Eestisse naasmiseks. Eeltingimuseks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud uurimistöö.

Tagasipöörduva teadlase uurimisprojekti kestus võib olla 12-24 kuud.

Toetus eraldatakse teadusasutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus uurimisprojekti läbi viiakse. Asutuse omaosalus on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

 

Mobilitas Pluss tippteadlase toetus aitab Eesti teadusasutustel tööle võtta rahvusvahelise töökogemusega tipptasemel teadlasi. Tegemist on Euroopa teadlaskarjääri raamistiku järgi tasemele R4 (juhtivteadur) või R3 (vanemteadur) vastava teadlasega. Toetust võib taotleda tippteadlasele, kes on taotlusvooru avamise päevaks vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit.

Tippteadlase toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele. Toetuse omaosalus on teadusasutusel 17 protsenti.

Tippteadlase toetuse periood võib olla 36-60 kuud.

 

Mobilitas Pluss programmi koordineerib Eesti Teadusagentuur. Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Lisainfo:

Oskar Otsus - Mobilitas Pluss programmi juht, ETAg, tel 7 317 350, oskar.otsus@etag.ee