Tallinna Ülikoolis toimuv konverents käsitleb eraõiguslikku tsensuuri internetikeskkonnas


03.09.2017       Kerli Onno

8. septembril toimub Tallinna Ülikoolis konverents "Euroopa pärast Delfit" ("Europe After Delfi"), mille keskmes on meediaettevõtete vastutus online-keskkonnas ning kohustus hinnata oma portaalides avaldatud anonüümsete kommentaaride sisu. 

16. juunil 2015 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda avalikul kohtuistungil välja otsuse kohtuasjas Delfi AS vs. Eesti. Leiti, et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga kaitstud sõnavabadust, kui leidis, et Delfi AS peab vastutama oma internetiportaalis avaldatud anonüümsete au teotavate kommentaaride eest.

Otsus Delfi kohtuasjas oli märgilise tähendusega kogu Euroopale uue meedia ettevõtete vastutuse mõistmiseks internetikeskkonnas. Kuigi seda otsust on kritiseerinud nii meediaettevõtted kui ka teadlased, lähtub otsus sõnavabaduse ja privaatsusõiguse samasugusest kaalust ja kaitsevajadusest nii internetis kui ka tavalises suhtluskeskkonnas. Kohtulahendi kohaselt on interneti vahendusteenuse pakkumisega tegelevatel ettevõtetel kohustus kaitsta inimõigusi ja hinnata online-platvormide kaudu edastatava informatsiooni sisu.

Konverents “Euroopa pärast Delfit” käsitleb küsimusi, mis jäid Delfi kohtulahendis vastuseta või on tõusetunud akuutselt esile just pärast seda kohtulahendit. Milline on Euroopa Inimõiguste Kohtu praegune arusaam internetiettevõtete vastutusest inimõiguste horisontaalse kaitse tagamisel? Kas Euroopas ollakse lähedal kokkuleppele selle valdkonna standardite osas? Kas eraõiguslik tsensuur internetikeskkonnas on vältimatu?

Konverentsil esitatakse neli erinevat vaatenurka: rahvusvaheline (Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Robert Spano), praktiline (Google avalike ja valitsussuhete direktor Marco Pancini), akadeemiline (Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi), seadusandja (Euroopa Nõukogu esindajana vandeadvokaat Karmen Turk). Skandinaavia ülikoolide professorid osalevad seejärel koos kõnelejatega ümarlaua arutelul.

Konverents on tasuta ja toimub inglise keeles, ruumis A-002 (Narva mnt 29). Lisainfo on kättesaadav konverentsi koduleheküljel. Registreerimine on avatud 6. septembrini. 

Lisainfo: 

Kerli Onno