Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents


09.12.2016       Marika Meltsas

12. ja 13. detsembril 2016. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised".

Konverents võtab luubi alla suulisuse ja kirjalikkuse vahekorra (Eesti ja laiemalt Baltimaade) kultuuris nii ajaloolises plaanis kui ka tänapäeval, kirjakultuuri näiliselt totaalse valitsemise ajal, ning ärgitab dialoogi eri distsipliinide vahel.

Kahel päeval on kavas ühtekokku 29 ettekannet, mis käsitlevad keele, kõne ja teksti suulist ja kirjalikku vahendamist, teemaga seotud filosoofilisi ja eetilisi küsimusi, samuti kirjaliku, pildilise ja akustilise seoseid kultuuris.

Tere tulemast kuulama ja arutlema. Konverentsi kava ja teesid on kodulehel http://www.folklore.ee/CEES/2016/konve_2.htm

Korraldajad: IUT 20-1 „Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas“ ning CEESi kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm.

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), see on seotud Eesti Teadusagentuuri institutsionaalsete uurimisprojektidega IUT 20-1 ja IUT 22-5.

Info:

Liina Lukas, liina.lukas@ut.ee

Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee

Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Mare Kõiva, mare@folklore.ee