Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamine


10.11.2017       Marika Meltsas

Eelinfo

 

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

 

Teekaardi uuendamise käigus antakse hinnang senistele teekaardi objektidele ning oodatakse ka uusi ettepanekuid taristuobjektide lülitamiseks teekaardi nimekirja.

 

Esialgne ajakava 2018

 

Veebruar:                          Infopäev

Veebruar-aprill:               Taotlemine

Aprill-september:           Hindamine

September:                       Uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile

Oktoober-november:   Tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus

 

Täpsem info lähiajal: http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teekaart-2018/  

 

Lisainfo:

Priit Tamm

ETAg teadustaristu valdkonna juht

priit.tamm@etag.ee