TÜ raamatukogus saab näha ERMi näitust "Ajanihe: udmurdi noorte palvused"


17.10.2019       Marika Meltsas

Eesti Rahva Muuseum esitleb 2019. aasta hõimukuul ja TÜ 100. aastapäeva puhul teadlaste koostöös valminud rändnäitust „Ajanihe“ Tartu Ülikooli raamatukogus. Näitus on seal avatud kuni 17. novembrini.

 

Näitus pakub ajas liikumise võimalust foto- ja videokaamera objektiivi kaudu, mille ette on jäänud udmurdi poiste ja tütarlaste palvused ehk nn initsiatsiooniriitused. See on üleminekurituaal, millega tähistatakse ühest sotsiaalsest seisundist teise jõudmist, noorte vastuvõtmist kogukonna täiskasvanud liikmete sekka. Tänapäeval kohtab sellist riitust Euroopa rahvastel üsna harva, ka udmurtidel on see säilinud ainult ühes kohas – Tatarstanis Agrõzi rajoonis Varkled Bodja külas. Tegemist on kombetalitusega, mille traditsioon ei katkenud isegi nõukogude ajal ning on jõuline tänapäevalgi.

Näitusel on esitatud 1993. ja 2017. aastal aprillikuus jäädvustatud hetked noorte palvustest. Foto- ja videovõtted on teinud kaks uurimisrühma, kellel oli kasutada ajastule omane salvestustehnika, vastavalt filmi- ja digikaamera. Autorite fotode ja videote vahele jääb ligi veerand sajandit, aga audiovisuaalses materjalis kohtab palju korduvaid motiive. On märkimisväärne, et objektiivi ette on jäänud kahe põlvkonna kombetalitus – 2017. aasta palvustel osalesid muuhulgas 1993. aasta palvetajate lapsed.

 

Näitus on valminud Eesti Rahva Muuseumi ja Kuzebai Gerdi nimelise Udmurdi Rahvusmuuseumi (Iževsk, Venemaa), Tartu Ülikooli ja Kirjandusmuuseumi koostöös. Projekti toetas Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm. Näitus on rännanud Udmurdimaal ja Ungaris.

 

Kuraatorid: Nikolai Anisimov, Svetlana Karm, Arp Karm ja Eva Toulouze

Kujundaja: Jane Liiv

Fotod: Arp Karm 1993, Eva Toulouze, Nikolai Anisimov 2017

Video: Aado Lintrop 1993, Nikolai Anisimov 2017

Idee autor ja projektijuht: Svetlana Karm

ERMi näituste juht Kristjan Raba