Doktoritöö uuris kirjanikust peategelast kui „tekst tekstis“ erijuhtumit


13.12.2016       Kerli Onno

5. detsembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Olga Mjod. Tema töö uuris kirjanikust peategelast kui „tekst tekstis“ erijuhtumit vene ning osaliselt ameerika XX sajandi kirjanduses.

„Käesolevas töös võtakse terminit „tekst tekstis“ sõna-sõnalt: kirjanduslik tekst, mis leidub kirjandusliku teksti sees. Sel juhul muutub autori kujund üheks selle teksti tähtsamatest komponentidest,“ sõnas töö autor Olga Mjod. Seega on käesoleva töö objektiks „autorist võtmekujund“. Töö eesmärk oli määratleda nende teoste piirid ja eripära, kus protagonisti ehk peategelasena esineb kirjanik koos oma (või võõra) tekstiga.

Täpsemalt analüüsiti kogu Vladimir Nabokovi tekstide kogumit (nii vene kui ka ameerika loomingu periood) ning valikut tema intervjuudest ja autobiograafilistest töödest. Samuti analüüsiti valikut Juri Felzeni, Boriss Poplavski, Gaito Gazdanovi, Leonid Tsõpkini, Andrei Bitovi, Sergei Gandlevski ja Vladimir Makanini teostest. Hoolimata tekstide eripalgelisusest, ühendab neid kirjanikust protagonisti ehk peaosatäitja kujundi olemasolu ning iseloomulik „tekst tekstis“ ülesehitus.

Käesolevas töös vaadeldakse esmakordselt juhtumit, kus „tekst-2“ on peidetud „teksti-1“ vahele. Antud töö aktuaalsus seisneb selle perspektiivsuses ja võimaluses teha tekstiteoorias samm edasi, eriti „tekst tekstis“ ülesehituse küsimuses. Doktoritöös koostati autori tekstis esinemise klassifikatsioon, mis võib kujuneda abivahendiks järgmistele analoogsetele uurimustele.

Doktoritöö pealkiri on „Kirjanikust peategelane kirjandusteoses kui 'tekst tekstis' erijuhtum" ning selle avalik kaitsmine toimus 5. detsembril. Töö juhendaja on TLÜ professor Irina Belobrovtseva, oponendid on Slupski Pomorze ülikooli (Poola) professor Galina Nefagina ja Euroopa ülikooli (Venemaa) professor Olga Demidova. Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Lisainfo:

Kerli Onno